ΠΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υδραυλικός- Υδραυλικές Εργασίες - Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Παντός Τύπου - Βλάβες - Εγκαταστάσεις Θέρμανσης - Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Επισκευές - Αθήνα - Αττική

 

Η εταιρεία "ΠΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" με βάση την Αθήνα στην Αττική ειδικεύεται στον τομέα των υδραυλικών εργασιών και συνδυάζει τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας με την εμπειρία της παλιάς και το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Η εμπειρία ,η συνέπεια  και τα άριστα υλικά μας καθιστούν μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο μας, αποτελώντας τη σύγχρονη πρόταση στις ανάγκες ενός επαγγελματικού χώρου 

Συνεχίζουμε πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό να θέτουμε τις ικανότητες και το υψηλό επίπεδο γνώσεων του προσωπικού μας στη διάθεση σας και κυρίως δεσμευόμαστε να έχουμε διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, Εσάς.